L'Impacte de la Intel·ligència Artificial a la Societat: Perspectives per a la Pròxima Dècada

A la darrera dècada, la intel·ligència artificial (IA) ha experimentat un creixement exponencial, transformant diversos aspectes de les nostres vides. Des de l'automatització de tasques fins al desenvolupament de tecnologies innovadores, la IA ha deixat una marca indeleble a la societat contemporània. En aquest article, explorarem l'impacte que s'espera que tingui la intel·ligència artificial…